Jastreb i Paraga o Vukovaru u Podravskoj Slatini, 5.4.1992 . u cijelosti, video


Nekoliko mjeseci nakon okupacije Vukovara u Podravskoj Slatini, 5. travnja 1992. godine, o ratu Hrvatskoj, okupaciji Vukovara i nadanjima u budućnosti govorili su ratni zapovjednik obrane Vukovara Mile Dedaković Jastreb i Dobroslav Paraga, predsjednik HSP-a.
U današnjem vremeplovu, 18. studenog 2018. godine, donosimo integralnu verziju govora Jastreba i Parage u trajanju od 51 minute.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...