Jirsakovi dani, 16.11.2018. – Okrugli stol, dijelovi iz programa


Jirsakovi dani, drugi put u rodnom gradu

Matica hrvatska Ogranak Slatina po drugi put je organizirala Jirsakove dane u njegovom rodnom gradu. Mirko Jirsak, rođen je 1909. godine, odrastao je u rodnoj Slatini, tu je završio osnovnu i Građansku školu a učiteljsku u Osijeku. Češku književnost studirao je u Pragu a na Filozofskom fakultetu diplomirao je 1936. godine. Kao srednjoškolski profesor radio je u Osijeku, Srijemskim Karlovcima, Petrinji i Petrovaradinu. Poznat je kao pjesnik slavonske ravnice, prosvjetni djelatnik i novinar. Otac je poznatog hrvatskog književnog prevoditelja Predraga Jirska, koji je za života više puta bio gost tribina Matice hrvatske u Slatini.
U petak, 16. studenog 2018. godine, održan je okrugli stol na teme Neotradicija modernih poetika i Drama Jirsakovih cvrčaka. Izlagali su Goran Rem i Ivan Trojan, profesori s Filozofskog fakulteta iz Osijeka. Ulomke iz Karnevala cvrčaka čitala je Mirna Ostrošić, studentica glume Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Naravno, čuli smo i ovaj put prekrasne Suncokrete kao i Pjesmu o slavonskom hrastu.
O kulturnoj manifestaciji Jirsakovi dani, uvodno su govorili Saša Vujanović, u ime domaćina Matice hrvatske Ogranak Slatina i slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić, koji je i službeno otvorio dvodnevno kulturno događanje u Zavičajnom muzeju.
Drugi dan, u subotu 17. studenog, od 18 sati, na temu Ljudi koji su zadužili Slatinu bit će predstavljeno stvaralaštvo prof. Petra Žarkovića.O novinarskim člancima, knjigama i pjesmamagovorit će članovi i suradnici Matice hrvatske. U glazbenom dijelu bit će prikazani video spotovi Radost novog dana, Pjesma Orahovici i Vječni grad, koje su uglazbili Andreja Gribl i Viktor Čelant.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...