Video razglednica 47 – Prvi maturanti Gimnazije IVa, P. Slatina, 1963. – 1967¸.


Podravskoslatinska Gimnazija osnovana je Rješenjem Kotara Osijek Narodnog odbora Podravska Slatina 25.2.1963. godine i počela je s radom u dva odjeljenja početkom rujna iste godine. Prvi direktor bio je profesor Ananije Mraković a razrednici su bili Dragica Novotni i Tomislava Grijak. U Video razglednici gledamo prve maturante školske godine 1966/1967. godine. Glazbena podloga Roboti i Okus meda.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...