Video razglednica 39 – Željeznička stanica Slavonska Orahovica


Grof Gutmann gradio je krajem 19. stoljeća uskotračnu željeznicu do Belišća, gdje je imao tvornice za preradu drveta, a sirovina je bila u Papuku i nekim nizinskim šumama. Naravno Ćiro je vukao i putničke vagone a osim drveta prevozio se i kamen iz orahovačkih kamenoloma. Posljedni zvižduk ove drage lokomotive bio je 1967. godine.
Glazbena podloga Orkestar Alfi Kabilja.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...