Bernarda Lokner – Toccata


Matica hrvatska Ogranak Slatina svake godine u lipnju priređuje koncert Mladih slatinskih glazbenika. Na XIII.koncertu mladih slatinskih glazbenika, 24.6.2011, nastupilo je deset mladih koji su osnovnu glazbenu školu završili u Slatini, a sada su glazbeni srednjoškolci ili studenti u Osijeku, Križevcima, Zagrebu i Varaždinu. Bernarda Lokner, učenica srednje glazbene škole Alberta Štrige Koprivnica, izvela je Toccattu G. Frescobaldija.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...