Matica hrvatska Podravska Slatina 1991.


Obnoviteljska skupština Matice hrvatske Podravska Slatina bila je nakon nepunih 20 godina 1991. godine. Za predsjednika je izabran dr, Petar Nedić.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...