LAG Marinianis Slatina

U  cilju osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,  razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, u Slatini su jedinice lokalne samouprave s podravsko-slatinskog područja (Grad Slatina i općine Sopje, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš i Voćin ) osnovale Lokalnu akcijsku grupu

( LAG ) Marinianis. Osnivači su i ustanove, nevladine organizacije i poduzetnici. Za predsjednika LAG-a izabran je Ivan Roštaš, slatinski gradonačelnik. Potpredsjednici su Mirko Rončević i Josip Granjaš, načelnici Čađavice i Sopja. U udrugu je izabran i Upravni odbor koji ima 31 člana. O razlozima osnivanja LAG-a na osnivačkoj skupštini govorila je Sanja Bošnjak, voditeljica Županijske razvojne agencije VIDRA. Skupštinom je predsjedao Ivan Roštaš.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...