Goran Končar i Ljerka Končar-Gamulin – Springtime


Udruge Dani Milka Kelemena i Bukovica u srcu priredile su koncert Gorana Končara i Ljerke Končar-Gamulin u Novoj Bukovici u Crkvi Uznesenja BDM u okviru XVIII. međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka Kelemena. Glazbenici su izvodili djela Kelemena, Campionija, Haydna, Nježića i Kodalia.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...