DMK Slatina 2012. – Bartolomej Stanković


Na XVIII. međunarodnom glazbenom festivali Dani Milka Kelemena nastupio je i Bartolomej Stanković, mladi glazbenik iz BiH, izvdeći djela Liszta, Debussyia, Kelemena, Šuleka i Bana.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...