Crnac – Novi most, radovi, video


U Crncu se gradi jedan od novih pješačko – biciklističkih mostova na kraju Radićeve ulice. U toku su radovi na postavljanju armature i oplate prije betoniranja temelja novoga mosta.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...