Joza Granjaš i T.S. – U mog ćaće, 3.10.1992.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


U hotelu Podravina u Podravskoj Slatini organizirana je prigodna priredba Slavonci slavoncima na kojoj su u glazbenom dijelu nastupili Vera Svoboda, Joza Granjaš i Tamburaški sastav.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...