Vraneševci – Asfaltiranje 19.7.2012.


Na visokih 40 stupnjeva u zraku i dvaput toliko na asfaltu karakteristike su asfaltiranja posljednjih metara nerazvrstane ceste u Vraneševcima u Općini Čađavica.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...