Sjećanje na mamu Agnezu, tetu Jelenu i ujnu Dragu, 18.3.2019. video


Dvadeset godina već je prošlo kako nas ja napustila draga mama, na isti dan 18. ožujka nekoliko godina ranije i najdraža mi teta Jelena a zajednički su snimljene prije trideset godina u Španatu u društvu s najvrijednijom ujnom Dragom.
Glazbena podloga Tvojih pola sata.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...