Pogled na zelene šume od Bistrice do Nove Bukovice 2008. original video


Krajem srpnja 2008. godine na jednom od letova sa zmajem gospodina Ribića bilježimo i zelenilo šuma pored naselja i grada od Bistrice do Nove Bukovice. Ovo je prošlost a gruba sadašnjost slijedi u slijedećem video prilogu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...