Bijela nova cesta za Golenić, 7.1.2019. video


Snijega nema svaki dan pa kad padne sakrije se uvijek u našu kameru. Ova nova cesta za Golenić poslije asfaltiranja u novoj građevinskoj sezoni s nekim novim snijegom više neće biti dugo bijela jer će ralice i sol održavati crnu boju.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...