Prerada drveta u biomasu kod Ćeralija


Jedan od načina korištenja šumskog bogatstva Papuka i nizinskih šuma je korištenje pojedinih vrsta za biomasu koja se kasnije koristi obično za rad elektrana na biomasu ili za proizvodnju peleta za ogrijev u kućanstvu. Putujuća kamera bilježi listopadsk, preradu drvenih sortimenata u biomasu. Na prvi pogled kao žetva. Ne snima se to svaki dan a budući da je na javnoj površini bili smo slobodni to prenijeti svojim gledateljima.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...