Senkovac – Radovi Betterment 2, 10.5.2012.


Novi asfalt ugrađen je i u obnovljenu dionicu državne ceste u Senkovcu, uređena su ulegnuća za autobuse, montirana čekališta, postavljeni semafori.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...