Agro Arca 2008.-2011.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Agro Arca 2012 je 5.međunarodni sajam inovacija, eko ideja, proizvoda i tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji a održava se u Slatini od 4. do 6. svibnja u hali Agroduhana.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...