Farma Bračun Branka Brezik, 22.3.2012.


Nastavljeni su radovi na izgradnji farme muznih krava OPG-a Branka Bračuna u Breziku montažom podnih rešetki na lagunama i montažom zidne i krovne konstrukcije.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...