Rampa za maglu i sunce, Slatina 8.1.2018.


Današnja magla, koja se zadržala u nizinama čitav dan, imala je granicu na pružnom prijelazu, kod nekadašnjih Mlinova i Kazališta, a kako je Slatina na nadmorskoj visini od 100 do 250 metara, moguća je i ova zanimljiva promjena iz magle na sunce baš kod rampe.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...