IPA – prezentacija, Slatina 27.10.2010


prezentacija projekta IPA Uvođenje e-učenja u srednjima školama Slatina i Našice

Pogledajte još videa iz ove rubrike...