Stara Podravska Slatina – Video razglednica 44


Video razglednica stare Podravske Slatine je iz 1962. godine. Dominira zgrada Općine, Spomenik žrtvama NOR-a, Crkva, park i drvored pored kamene ceste. Naravno tu su i Mercedesi, sigurno službeni. Na zgradi nema klima uređaja i to je pravi odmor za oči.
Glazbena podloga Orkestar Alfi Kabilja.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...