Junioru Tomiju za rođendan, s kirvaja u Bakiću, 9.8.1992.


Junioru Tomiju za rođendan, 23.3.2017. godine, s kirvaja u Bakiću iz arhive 9.8.1992. uz glasovnu pratnju neizbježnog Šandora te aktualne pjesme Zlatnih dukata a u daljini i još ponešto a sve pod budnim maminim okom.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...