Stara Podravska Slatina – Video razglednica 41


Stara Slatina snimljena 1909. godina sa slatinskih brežuljaka s pogledom od najvišeg objekta, pravoslavne crkve, pa do dvorca iza kojeg još ne postoje kuće te na kraju prema istoku zvonik tadašnje katoličke crkve.
Glazbena podloga Jozo Bojagić i Slatinski boemi.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...