Selo Hum zimi 2017.


Selom Hum u Općini Voćin, laganom vožnjom, proći ćete za minutu i pol. Budući da je snimano s ramena više si vidi desna strana sela, ali za sjećanje može poslužiti.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...