Emil Semak na biciklu, 20.8.1992.


Emil Semak ostao mi je u sjećanju s biciklom o čemu smo jednom i razgovarali. Imao je Emil zdravstevnih problema i liječnik mu je rekao da mora svaki dan voziti određeni broj kilometara kako bi zaustavio bolest. I on je to radio i tada, 1992. godine, kada sam ga slučajno snimio. Petnaestak godina prije toga smo radili u tada velikoj, u Podravskoj Slatini jedinoj građevinskoj firmi, IGP Graditelj. Bio je pravi umjetnik u svom poslu s papirima.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...