Crveni križ Podravska Slatina – Podjela hrane izbjeglicama, 28.5.1992.


Crveni Križ Podravska Slatina ratnih je godina sakupljao i dijelio , pored ostalog, i hranu za izbjeglice i prognanike kao što je to bilo u prostorijama Vatrogasnog doma i 28.5.1992. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...