Rijeka Jovanovica – Između Sunca i leda


Zima je blizu a rijeka Jovanovica od svog izvora kreće velikom brzinom do Voćina kako bi se susrela s rijekom Đedovicom kada odlaze zajedno kao rijeka Voćinka do Drave.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...