Raketni napad na Podravsku Slatinu, studeni 1991.


U seriji raketnih napada na Podravsku Slatinu je i ovaj snimljen 27. studenog 1991. godine. Tog jutra zove Darko Uranjek, urednik HTV Osijek i pita “Gruvaju li ?” Gruvaju kažem i pošaljem ih u rodni kraj. Pita Darko da li mogu nešto i njima poslati od snimaka. Naravno, između dva napada odem do najbližeg napada a taj je bio na Domu zdravlja, to je tako blizu da još čujem šum gelera kako padaju po dvorištu. Na centru jedan pogodak koji je razbio sva stakla na katu iznad ZAP-a a dobila je i Banka, no kako na granati nema imena svoju je dobio i Stevo Kuzmić a na kući Vlade Pleše nije, na sreću, eksplodirala.
Budući da je tog trenutka bila uzbuna nije bilo prometa kroz moj grad, nema autobusa, nema automobila. Promet ide ratnom obilaznicom Suhopolje-Orešac-Novaki-Sopje-Čađavica-Osijek. Jedino rješenje koje sam tada mogao smisliti bila je željeznica. No našao sam samo jedan teretni vlak koji je pokušavao proboj do Osijek i zamolio strojovođu da ponese snimak do Osijeka. Zovem Branka Peka i javljam da preuzme prilog, da ga montira i pusti u eter.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...