KUD Crkvari – Pjesme i plesovi Slavonije, Crkvaračko prelo 2011.


Pred prepunom sportskom dvoranom u Orahovici KUD Crkvari organizirao je 15.crkvaračko prelo Orahovica 2011. Domaćini su nastupil s tri koreografije: Pjesme i plesovi Slavonije, Bunjevački plesovi i Makedonija. Nastupli su i brojni gosti: Blanka Došen, Pet tambura, Castrum, Stjepan Jeršek Štef, Pjevački zbor Kraljevica, Kočije, Cecilija, Berny, Aura i Pjevački zbor Orahovica.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...