Stara Podravska Slatina – Video razglednica 31


Nova ulica 1950.kad je još bila nova. Posve desno prepoznajemo novu zgradu Kazališta i kina. Ispred je lijepo uređen prostor pa čak uočavamo i meteorološku kućicu na čije stepenice se najviše penjao Rajko Avirović, sakupljač meteoroloških podataka, naravno tu je i njegova kuća prva na desnoj strani Nove ulice. Ako pogledamo više desno vidimo početke gradnje drugih novih ulica sve do željezničke pruge. Pored pruge je i vodotoranj za parne lokomotive a još malo iza dimnjak ciglane i drvored topola pored bajera. I već sasvim daleko pored pruge skladište za suncokret za tvornicu ulja u Zagrebu. Ta stara drvena, sada crna, kućica još uvijek je tu, čudo da ju nitko nije urušio kao što su porušili sve stare industrijske objekte od Ciglane do Uljare.
Glazbena podloga Orkestar Alfi Kabilja.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...