Rijeka Voćinka 14.7.2016. kod Mikleuša


Nakon kišne noći 13.7.2016. rijeka Voćinka, na svom kratkom putu do Drave, primila je sve oborinske vode od Voćina do Čađavice prošavši ispod više mostova, kao što je i ovaj kod Mikleuša.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...