Grabić – Sv. Elizabeta Ugarska, 22.11.1992.


Sveta Elizabeta Ugarska zaštitnica je sela Grabić, tada u župi Sv. Josipa Slatina. Prvu put je misa bila u kapeli a predvodio ju je župnik Franjo Udovičić, 22.11.1992. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...