Elektrana Biointegra Slatina, radovi u lipnju


Početkom lipnja 2016. godine na gradilištu elektrane Biontegra u Slatini dopremljena je prva parna turbina za proizvodnju električne energije, montirana je trafostanica i počelo je punjenje s digestatom. Gradilište redovito obilazi vlasnik Franjo Hoič sa suradnicima kako bi na terenu na najadekvatniji način riješio eventualne probleme. Probna proizvodnja planirana je za mjesec rujan.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...