Bošporijada 2016 u Sopju

Jedna nova tradicija sa starim jelom, Bošporom, zaživjela je 2.5.2016. godine, u Sopju. U kuhanju bošpora natjecalo se 9 ekipa, 3 ženske i 6 muških. Najbolji bošpor napravili su Augustin Tašić, župnik i njegovi pomoćnici koji su kuhali crveni a bilo je i bijelog bošpora s bijelim lukom ili s rasolom. Najbrojnije kuharice stigle su iz Vaške a i lonac je bio među najvećim tako da su brojni gosti mogli uživati u ovom specijalitetu. Kraćim govorom natjecatelje i goste, domaće a i one iz Mađarske, pozdravio je Josip Granjaš, načelnik Općine Sopje sa željom da se Bošporijada nastavi svake godine uoči Dana Općine, blagdana svetog Florijana, njihovog nebeskog zaštitnika.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...