Slatinska obilaznica – 6. i 7.11.2011.


Slatinska obilaznica dobiva svoj konačni izgled. Montiraju se rasjvetni stupci kod kružnog toka, prilazni putovi se asfaltiraju, uređuju se bankine,  već su i prvi kilometri označeni bijelom bojom.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...