Stara Podravska Slatina – Video razglednica 25 – Kseniji za rođendan


Panorama stare Podravske Slatine između dva rata. Budući da nije bilo previše visokih objekata položaj snimatelja mogao je biti negdje na dimnjaku stare ciglane ili na krovu željezničkog vodotornja. Nova ulica je još u svojim počecima no Ksenijina kuća se lijepo vidi s dvorišne strane a budući da je 8.3. njen rođendan evo malog poklona. Sretno!

Pogledajte još videa iz ove rubrike...