Bioplinska elektrana u Gregurovcu


Investitor: BIOplinara organica Kalnik 1
Vrijednost projekta: 7,8 milijuna eura
Snaga: 2,4 MW
Sirovina za bioplinsko postrojenje:
kukuruzna silaža, organski otpad i ostale zelene biomase
Izvođači radova:
Hidroregulacija iz Bjelovara i njemačko-češka tvrtka agriKomp
Početak proizvodnje: travanj 2016. godine

Felbar Studio 2015.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...