Elektrana Biointegra Slatina raste brže od plana


Vrlo vrijedna investicija tvrtke Biointegra Slatina, Elektrana na biomasu i biootpad, s početnih šest milijuna eura narasla je na približno sedam milijuna jer je od planiranih 2 MW elektrana preprojektirana na snagu od 2,4 MW. Radovi sredinom studenog 2015. godine idu i brže od plana jer su povoljni vremenski uvjeti omogućili intenzivno građenje. Do Božića 2015. godine u planu je završetak svih šest fermentora, temelji za energetsko postrojenje i poslovno-administrativnu zgradu. Biomasa, koja je na odležavanju u trenč silosima, trebala bi biti dovoljna za rad elektrane do slijedeće žetve, čiji probni rad se očekuje krajem travnja 2016. godine. Također je u planu i početno korištenje biootpada koji se stvara u prehrambenoj industriji te se uspostavljaju novi poslovni odnosi u tom sektoru. Prema riječima Franje Hoića, direktora Biointegre, pored Elektrane gradit će se i plastenik, na površini veličine tri hektara, za korištenje viška toplinske energije koja se stvara u proizvodnji električne energije. U istoj poduzetničkoj zoni, Kućanica-Medinci, gradit će se još jedna elektrana snage 1 MW pa bi to ukupna ulaganja bila do 14 milijuna eura.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...