Elektrana Biointegra Slatina – Radovi


Nakon završetka izgradnje trenč silosa, koji su već solidno popunjeni, na gradilištu Biointegre u Slatini intenzivno se izvode armirački radovi na prvome od četiri silosa za proizvodnju bioplina, nasipavanje kamene sipine na drugome, te zemljani radovi na preostala dva silosa.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...