Elektrana Biointegra Slatina – Radovi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on digg


Nakon završetka izgradnje trenč silosa, koji su već solidno popunjeni, na gradilištu Biointegre u Slatini intenzivno se izvode armirački radovi na prvome od četiri silosa za proizvodnju bioplina, nasipavanje kamene sipine na drugome, te zemljani radovi na preostala dva silosa.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...