Oslobađanje vojarne 16.9.1991.

Kasarna u Podravskoj Slatini oslobođena je 16.9.1991. godine u akciji Zbora narodne garde, Policije i Povjerenika za općinu Podravska Slatina. Dan ranije zauzeta je karaula Zanoš kod Kapinaca a nakon toga 16.9.1991. i karaula kod Noskovačke Dubrave.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...