Farma Branka Bračuna Brezik


Na prigodnoj svečanosti u Breziku, općina Nova Bukovica, 5.9.2011. godine, na OPG Branka Bračuna, otvoreni su radovi na izgradnji farme muznih krava. Kapacitet farme je 54 krave a sadrži osnovni objekt sa suvremenim lagunama te pratećim objektima i opremom potrebnom za proizvodnju mlijeka. Vrijednost radova je 2,14 milijuna kuna od čega će OPG Branka Bračuna, nakon završetka u travnju 2012. godine, ostvariti povrat od 50 % iz IPARD EU .

Pogledajte još videa iz ove rubrike...