Slatinska obilaznica – Asfaltiranje 1.8.2011.


Nove stotine tona asfalta ugrađeno je početkom kolovoza 2011. godine u Slatinsku obilaznicu na dionici od mosta na rijeci Čađavica do bivšeg Rasadnika.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...