Aleksandar Gašparović – Koncert u G-duru


Matica hrvatska Ogranak Slatina svake godine u lipnju priređuje koncert Mladih slatinskih glazbenika. Na XIII.koncertu mladih slatinskih glazbenika, 24.6.2011, nastupilo je deset mladih koji su osnovnu glazbenu školu završili u Slatini, a sada su glazbeni srednjoškolci ili studenti u Osijeku, Križevcima, Zagrebu i Varaždinu.Aleksandar Gašparović, srednja glazbena škola Alberta Štrige Križevci izveo je Koncert u G-duru op. 23 O. Reidinga.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...