Pomoć u kući – novi program UOSI Slatina

Pomoć u kući – novi program UOSI Slatina

Udruga osoba s invaliditetom Slatina ne tiskovnoj je konferenciji predstavila javnosti svoj  trogodišnji  program „POMOĆ U KUĆI – Prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom“, koji je započeo 1.lipnja 2011. I trajat će do 31. svibnja 2014. godine.

Riječ je o specifičnom obliku socijalnih usluga u cilju što neovisnijeg življenja osoba s invaliditetom svih životnih dobi i povećanja njihove socijalne uključenosti  u život zajednice te prevenciji ili odgodi institucionalizacije.Program pružanja pomoći u kući obuhvatit će 84 korisnika na području Grada Slatine i općina Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Voćin  i na njemu će biti zaposleno sedam žena.Financira ga Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi s milijun sedamsto tisuća kuna, a sufinanciraju jedinice lokalne samouprave na čijem se području usluge pružaju.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...