Sanda Vidaković – Fantasy for flute op.89.


Matica hrvatska Ogranak Slatina svake godine u lipnju priređuje koncert Mladih slatinskih glazbenika. Na XIII.koncertu mladih slatinskih glazbenika, 24.6.2011, nastupilo je deset mladih koji su osnovnu glazbenu školu završili u Slatini, a sada su glazbeni srednjoškolci ili studenti u Osijeku, Križevcima, Zagrebu i Varaždinu.Sanda Vidaković, studentica MA Zagreb, izvela je Fantasy for flute, op 89 Malcoma Arnolda..

Pogledajte još videa iz ove rubrike...