Kristina Vidaković – Golliwogg’s cake walk


Matica hrvatska Ogranak Slatina svake godine u lipnju priređuje koncert Mladih slatinskih glazbenika. Na XIII.koncertu mladih slatinskih glazbenika, 24.6.2011, nastupilo je deset mladih koji su osnovnu glazbenu školu završili u Slatini, a sada su glazbeni srednjoškolci ili studenti u Osijeku, Križevcima, Zagrebu i Varaždinu.Kristina Vidaković, srednja glazbena škola Franje Kuhača Osijek, izvela je Golliwogg’s cake walk C. Debussya.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...