Ivan Jurišić – Sonata u g-duru


Matica hrvatska Ogranak Slatina svake godine u lipnju priređuje koncert Mladih slatinskih glazbenika. Na XIII.koncertu mladih slatinskih glazbenika, 24.6.2011, nastupilo je deset mladih koji su osnovnu glazbenu školu završili u Slatini, a sada su glazbeni srednjoškolci ili studenti u Osijeku, Križevcima, Zagrebu i Varaždinu.Ivan Jurišić, učenik srednje glazbene škole Alberta Štrige Križevci, izveo je Sonatu u g-duru G.P.Telemana.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...