Betterment 2 – Slatina – Čađavica 29.6.2011.


Radovi na državnoj cesti Slatina – Čađavica, poznati pod nazivom Betterment 2, nastavljaju se radovima na kolnicima, te je i promet ovim dijelom posebno reguliran.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...