Stara Podravska Slatina – Video razglednica 4

Iz stare Podravske Slatine gledamo detalje sa centra 30-ih godina. Tu su i konjske zaprege i prvi automobili, i pješaci, i radnici zaduženi za čistoću. Glazbena podloga orkestar Alfi Kabilja, starogradska Na te  mislim.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...